Седем пожара са възникнали през юни в Смолянско

Седем пожара са възникнали през юни в Смолянско

През месец юни 2023 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 29 всичко произшествия, от които 7 пожара, 17 броя оказване на техническа помощ, аварийно-спасителна дейност – 4 броя и един лъжлив сигнал за тревога.

От възникналите пожари, 4 броя са с щети. При пожарите няма загинали или пострадали граждани.

Унищожено имущество: опушени стени – 20 м²; бяла, черна и компютърна техника – 7 бр.

Причините за пожарите с щети са следните: 1 бр. е от късо съединение, 1бр. от техническа неизправност, 1бр. – от умисъл и 1бр. – запалване от натрупана мазнина на котлон. Произшествията, възникнали по Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ са: Смолян - 16 броя; РС Девин - 4 бр.; РС Мадан - 1 бр., РС Златоград - 2 бр, РС Чепеларе 1 бр. РС Рудозем - 0 бр. РС Доспат - 2 бр., РС Баните - 1 бр., РС Пампорово - 0 бр., УПБЗН Неделино - 1бр.

През летният сезон рискът от възникване на пожари нараства. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян напомня на гражданите да бъдат отговорни и да спазват правилата за пожарна безопасност при посещение в горски територии и в съседство с тях.

При забелязване признаци на пожар незабавно да сигнализират на телефона за спешни повиквания – тел. 112!

Вирни се горе