Сдружение реализира проект в подкрепа на жени с увреждания

Сдружение реализира проект в подкрепа на жени с увреждания

Сдружението за психосоциална подкрепа и личностно развитие в Смолян реализира поредния проект в подкрепа на хората с увреждания от Смолянска област. В него участват 30 жени с различни увреждания – сетивни, физически и ментални, от общините Смолян, Златоград, Чепеларе и Баните. Това съобщи председателят на сдружението Йоланта Пойдовска. Като подкрепяща група участват 15 жени доброволци, с личен и професионален авторитет и активна позиция в живота на общностите. Сдружението си е поставило следните цели: Повишаване на личната информираност и компетентност. Запознаване с процесите и нива на управление в гражданското общество, ролята на неправителствените организации за развитие на местните общности. Подобряване достъпа на целевата група до социални, образователни, административни услуги и пазара на труда. Създаване на лидерска застъпническа група, която да отстоява равнопоставеното участие на жените с увреждания при осъществяване на местните социални политики От началото на проекта , месец септември, сме провели 4 информационни срещи с представители на НПО. Голям интерес предизвика предвиденото обучение по български жестов език, което ще стартира в началото на месец декември, т. г. За участие ще бъдат поканени и специалисти от местните администрации, а обучението по дигитални умения ще е насочено към новости в социалните мрежи, достъп до различни електронни платформи, специализирани програми за незрящи и тежкочуващи лица, посочи Пойдовска. Проектът е финансиран от Български фонд на жените – конкурс „Феминизъм в действие“, в размер на 8555 лв. Сдружението участва със собствен принос от 400 лв.

Вирни се горе