Сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“ стана част от най-голямата младежка платформа в България

Сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“ стана част от най-голямата младежка платформа в България

След проведено Общо събрание на Национален младежки форум 29-30.06.2019 г., гр. Пазарджик , се взе единодушно решение, молбата за асоциирано членство на сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“ да бъде одобрена. Така смолянската младежка организация ще бъде част от най-голямата младежка платформа в България, която обединява в състава си 50 младежки организации от цялата страна. НМФ е пълноправен член на Европейски младежки форум и активен партньор на национални и европейски институции в изграждане и застъпничество за младежки политики. Така също НМФ Е националният младежки съвет на България.

Като мотиви за желание за членство се посочва желанието за достатъчна или своевременно доставена информация за младежките възможности , както и желанието да се помогне на област Смолян да има достатъчно силно младежко представителство .

„Така също ще предоставим възможност за развитие на потенциала на нашите членове и доброволци. Ще се опитаме да привлечем повече колеги да започнат да работят по своите проекти в град Смолян, като им предоставим безплатно младежкия ни център и нашата експертиза по разписване на качествени проекти. Желаем да направим така ,че повече обучители да посетят нашия младежки център , като нашият младежки хъб ще се превърне в място за обучение на бъдещи фасилитатори и обучители, които ще ръководят обучения на международно ниво.“ -допълват от сдружението.

Вирни се горе