СДРУЖЕНИЕ МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ПОДПИСА ДОГОВОРИ ЗА 638 402,16 ЛВ.

СДРУЖЕНИЕ МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ПОДПИСА ДОГОВОРИ ЗА 638 402,16 ЛВ.

На 03.08.2023 г. Председателя на Управителния съвет на сдружение Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ – Здравко Иванов подписа пет договора за реализиране на проекти, които се финансират по Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ и Мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ от Стратегията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“, финансирана по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Проектно предложение „Ремонт на мостови съоръжения в гр. Девин, общ. Девин“ с бенефициент Община Девин е с размер на безвъзмездна финансова помощ 195 379,80 лв.

По проекта ще се подновят парапетите на двете мостови съоръжения в града. Ще бъдат монтирани декоративни цветарници по дължина на моста, от двете страни, които да допринесат за цялостната визия и концепция за развитие на град Девин, като място за планински и спа туризъм. Заедно с парапета, интегрирани в конструкцията и част от цялостната концепция, ще бъдат монтирани и метални стълбове за осветление, вкл. с нови LED осветители. На стълбовете ще бъдат монтирани и камери за видео наблюдение, които ще бъдат свързани към съществуващата обща система за видеонаблюдение на града.

Проект Преустройство на помещение в работилница "Направи си сам риболовни принадлежности и ремонт на други приспособления за риболовен туризъм" с бенефициент Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин е с размер на безвъзмездна финансова помощ 139 218 лв.

Предложението включва СМР за преустройство и ремонт на част от сграда в работилница за изработване на риболовни принадлежности и ремонт на други приспособления за риболовен туризъм. Работилницата ще бъде оборудвана и обзаведена подходящо за направата и ремонта на риболовни принадлежности. Проектът включва и провеждане на четири обучения за деца и юноши. Обученията ще предоставят знания и умения сред участниците, свързани с направата и ремонта на риболовни принадлежности и други приспособления за въдичарски риболов. Ще бъдат обучени 40 лица.

За изграждането на въдичарски умения ще бъде изработен и мултимедиен продукт/ помагало, което ще представи по лесен и достъпен начин информация за начина на изработване и ремонт на риболовните принадлежности.

Проектно предложение „Плаващи кейове „Острова“ – яз.Батак“ с бенефициент Сдружение „Клуб Водни спортове – Западни Родопи“ е с размер на безвъзмездна финансова помощ 194 800 лв.

По проекта ще бъдат доставени и монтирани плаващи кейове на яз. Батак - кей за приставане на лодки и кей за джетове, с цел безопасно влизане и излизане от водата. Ще бъде организирана рекламна кампания, включваща изработване на рекламни брошури и плакати и организиране на тържествено откриване.

Почистване на река "Триградска" е следващия проект, който ще бъде реализиран чрез Стратегията на МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“. Административният договор за БФП е сключен с бенефициент Сдружение "Бъдеще за Триград" и е на стойност 40 304.36 лв.

Проектът предвижда почистване на бреговете от двете страни на река Триградска, в района от пещера „Дяволско гърло“ до с. Жребово, включително ръкава на река Триградска , който се разклонява при местност „Шутия мост“ в участъка до с. Водни пад. Почистването ще се осъществи от доброволчески групи, за които ще бъдат осигурени необходимите пособия и инвентар.

Проект "Язовир Батак - Пази и Обичай" е петото проектно предложение, което ще бъде реализирано на територията на МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“. Административният договор за БФП е сключен с бенефициент Сдружение „Клуб Водни спортове – Западни Родопи“ и е на стойност 68 700 лв.

Предвидените за изпълнение дейности по проекта са: Почистване на язовир Батак и „Острова“ в язовира и образователна дискусия с лектор насочена към опазване на околната среда и водните басейни, Обучение във водомоторни и водни спортове, Организиране и провеждане на „Рибен Конкурс" с обучение на млади рибари, дегустации и концерт: Конкурсът е с образователна, културна и браншова насоченост, с цел повишаване на културата към опознаване и опазване на язовира и запознаване с природните забележителности.

Вирни се горе