Сдружение "Клуб на жените Родопчанка" започна работа по нов проект, финансиран от Фондация Български фонд на жените

Сдружение "Клуб на жените Родопчанка" започна работа по нов проект, финансиран от Фондация Български фонд на жените

За втора поредна година, Фондация Български фонд на жените отпуска безвъзмездно финансиране за организационни и административни нужди на организации (Core Funding). Финансирането е в подкрепа оперативните нужди на организации, работещи за правата на жените.

Програмата „Core Funding“ олицетворява стратегията на БФЖ за развитието на женското движение в България и насърчаване на устойчива социална промяна за постигане на равнопоставеност. Социалната промяна отнема време, ресурси и от даденост.

Клуб на жените Родопчанка е една от финансираните организации. Проектът ни стартира през м.март и ще се реализира в рамките на 7 месеца.

Дейностите ни са с акцент: • Защита правата на жените, овластяването им, поддържането на традициите и занаятите, тяхното предаване на младите, общуването и споделянето като средства за противодействие, повишаване на обществената чувствителност и ангажираност;

• Повишаване на информираността относно домашното насилие, институциите и процедурите за защита, разпознаване и реагиране срещу домашното насилие;

• Предотвратяване на насилието, чрез повишаване ангажираността на общността;

• Жертвите на насилие да придобият увереност да разпознават и реагират на насилието, независимо от неговата форма.

Ние, от Клуб на жените Родопчанка ще продължим да работим за равноправие на половете и противодействие на дискриминацията на жените и насилието над тях чрез:

• Разкриване на приемни в населени места на общината;

• Правни консултации по социално – икономически права и защита правата на жената;

• Дебат с местни лидери на партии във връзка с местни избори 2023 „За повече жени в политиката”;

• Междуинституционална среща за обсъждане и прилагане на промените в закона за домашно насилие]

• Укрепване на сътрудничеството с други НПО организации в сферата за правата на жените „Заедно срещу насилието” и мн. др.

Вирни се горе