Сборник „Среднородопски народни песни“ дари на библиотеката Петър Маринов

Сборник „Среднородопски народни песни“ дари на библиотеката Петър Маринов

Ново дарение за Регионална библиотека – Смолян направи Александър Маринов, който за пореден път е съставител и издател на книга, чийто автор е неговият баща Петър Маринов. Среднородопските народни песни, събрани в сборника, Петър Маринов е записал и нотирал в родното си село Проглед през 1929 г. Умението да нотира мелодии той придобива като възпитаник на Пловдивската семинария. Песните са групирани в осем раздела: „Хороводни песни“, „Песни, изпълнявани на попрелки (седянки)“, „Любовни песни“, „Момински песни“, „Момкови песни“, „Песни за майки и свекърви“, „Българомохамедански песни“ и „Битови песни“. Оригиналната сбирка се съхранява в Държавен архив – Пловдив, ф 959к, оп. 1, а.е. 194. Изданието се посвещава на 120 години от рождението на Петър Маринов и 130 години от основаването на с. Проглед.

sbornik

Вирни се горе