Създават координационен център за работа с бежанците в Смолян

Създават координационен център за работа с бежанците в Смолян

Интервю с Андрей Кадишев – гл. секретар на областна администрация Смолян

Г-н Кадишев, Вие сте инженер, идвате от частния сектор, пренастроихте ли се за работа в администрацията?

Аз идвам от страната на потребителите, на гражданите. Сблъсквал съм се с много административни проблеми, неща които са много тягостни. През годините съм се опитвал да правя и частен бизнес, беше много трудно. Когато дойдох в областна администрация, първите два месеца беше много различно, защото заставаш от другата страна. Мога да кажа, че предпочитам работата на терен. Аз обичам нещата да ги виждам на място, да се срещам с гражданите. В началото бях изумен, когато видях, че няма връзка между институциите. Получаваме жалби, пращаме писма на дадена институция, съответно тя препраща на друга и т.н. И в крайна сметка не се случва нищо. Единственото решение беше да съберем двете страни – институции и жалбоподатели, за да се решават проблемите. Мога да кажа, че 50 – 60 % от жалбите, стигнали до мен, са решени по този начин. За съжаление има и много проблеми, задълбочили се във времето назад, повлияни от различни фактори, за които е трудно да се намери решение веднага.

С други думи голяма бюрокрацията и е трудно да се премине към едно по-бързо решаване на проблемите на хората. Можем ли да кажем към днешна дата, че институциите вече работят малко по-добре?

Не бих казал, че става дума за бюрокрация. По-скоро институциите като, че ли са се капсулирали, както и хората, които работят в тях. Не знам дали това е модел на управление или поведенчески модел. Ако хората започнат да работят малко повече в екип, нещата ще се подобрят. За съжаление забелязвам, че липсва екипност във всяка една администрация. Това за мен е големия проблем. Институциите по същия начин – ако те се събират заедно на работни срещи, биха могли много по-бързо да се решават проблемите на хората и обществото. За себе си лично съм удовлетворен, защото се старая да прилагам този начин на работа, но за съжаление всичко в България се случва много бавно и тягостно.

Какво ви привлече в политическият проект „Има такъв народ“ и решихте да станете част от него?

Първо държа да уточня, че освен в СДС никъде другаде не съм участвал политически. В момента също не съм член на ИТН, но съм от тяхната група. Спечелиха ме с това, че аз видях себе си преди няколко години – 1989 – 1990. Млади, амбицирани, хора с чисти помисли. Когато разговаряхме им казах, че само заради това, че са инициативни, че имат идеи и искат да променят нещата, бих рискувал да мина втори път по този път.

Все пак вие сте част от групата на ИТН в екипа на областният управител. Като политическа формация изразихте голямо желание и обещания да се пребори корупцията в България. Като секретар на областна администрация, насочени ли са усилията ви към преодоляване и прекратяване на порочните практики?

За времето, през което съм тук, не съм забелязал и не съм си позволил корупция. Аз съм възпитан по този начин, никога не съм си позволявал да влизам в каквито и да е схеми, по-скоро бих си тръгнал от този пост, ако някой ме въвлече в такова нещо.

Една от вашите задачи е грижата за украинските бежанци – посрещането и настаняването им на територията на областта. Увеличава ли се броят им към днешна дата и къде са настанени?

До момента има регистрирани 293-ма бежанци, настанени най-вече в Смолян, Чепеларе, Девин, Триград и др. До момента не забелязваме някаква трудност по настаняването им, поради малката им бройка. Много добре работим с БЧК. Имаме готовност и изграждаме Център. Общината ни е предоставила помещение, което е в окаяно състояние и в момента ремонтираме. Ако потокът се засили, имаме готовност да реагираме бързо. Имаме и кризисен щаб, но в последните две седмици не съм го свиквал, защото не се е налагало. Този Център ще бъде координационен за институциите – да са събрани на едно място, да могат да работят по-лесно и да обслужват бежанците. Направили сме собствен регистър, с местата за настаняване, които имат желание и възможност да настанят бежанци.

Бежанците остават в хотелите в продължение на три месеца, след това какво ще стане с тях?

След това чакаме указания на Министерски съвет. Междувременно работим върху това тези хора да могат да предприемат действия по търсене на работа, като желаещите се насочват към Бюрото по труда. Някои вече работят, има деца, които са започнали училище.

Интегрират ли се лесно и бързо?

Бих казал средно, може би. Често казвам, че когато има война, първо бягат богатите хора. Поради това не всички, които минават през миграция са си изкарали документи за временен статут, защото те разполагат със средства. Надяваме се тази война да свърши скоро, да не се наложи да приемаме трета и четвърта вълна, защото тогава ще стане по-трудно.

Наскоро проведохте среща в МРРБ, какви проблеми обсъдихте?

Това, което предизвика тази среща бе, че ВиК Холдинга извади втория кредит, с който трябваше да се прави ремонта на водопровода в Момчиловци. Теглейки втори кредит ВиК Холдинга щеше през 2024- 2025 година, да стигне до цена на водата от порядъка на 6,20 за кубик. Цифрата обаче е твърде голяма. Хубавото в случая е,че Момчиловци имат готов проект. Проведохме тази среща, разбрахме се да се прецезират дейностите, да се види да няма дублиране на трасета. В момента се работи по това нещо. Надявам се скоро да има яснота, след което МРРБ ще прецезират сумата, която евентуално ще бъде дадена за изпълнение на проекта. Той ще бъде разделен на два или три лота, което ще прецени община Смолян. Идеята е поне единия лот да може да тръгне, защото до края на 2023 година трябва да се случи, ако не – ще трябва да се връщат пари.

Отговаряте и за ресори транспорт, съобщения и енергетика по какви проекти работите там?

В сферата на енергетиката е доста сложно. Моите усилия бяха насочени към това да бъде направено енергийно обследване на сградите на областна администрация и да бъдем готови да кандидатстваме по проекти, които стартират тази година. За съжаление областните администрации не са първостепенен разпределител на бюджет, нямат собствени средства за такива неща. От шест – седем месеца опитите ни да вземем пари за енергийно обследване все още са безуспешни, което за мен е едно от нещата, които не съм успял да свърша. Това са сгради от преди 30 – 40 години, които не са пипани и имат спешна нужда от енергийна ефективност. Областна администрация има дългосрочна областна програма за енергийна ефективност, възможностите за кандидатстване са ограничени, имаме нужда от средства за техническа документация. От друга страна преди да предприемем каквато и да е стъпка за осигуряване на средства по даден проект, ние трябва да имаме съгласието на Министерски съвет. Това е още едно ограничение, от което не съм оптимистично настроен.

Докато сте на този пост, какво искате да промените в сферата на административното и информационно обслужване? Как ще облекчите достъпа на гражданите до услугите, така че да са по-бързи, по-адекватни?

До момента смятам, че успяваме да се справим в рамките на закона с административното обслужване. Ще ми се хората да получават услугите малко по-бързо. Работим в тази посока, мисля че има малко подобрение специално от към административното обслужване. Това, което трябва да се предприеме, и пак е свързано с финанси, е обучението на служителите в областна администрация. Знаете, нещата са много динамични, непрекъснато се променят. В момента сме се насочили към Института за публична администрация, който провежда онлайн безплатни обучения. Тази година ще наблягаме предимно на безплатните и онлайн обученията, защото сме ограничени – първо бюджета дойде късно, второ е малко орязан, но се надявам, юли когато се прави актуализацията, да имаме повече пари за такива дейности.

Какво ново ще се случи в сферата на спорта и културата?

Успяхме да създадем един спортен календар. Събрали сме дейностите, които предстоят през годината от всички общини, НПО-та и други организации. Надявам се хората да го видят на сайта на областта и ако сме пропуснали нещо, да се допълни. Направих една среща с министъра на спорта, там се разбрахме за малки проекти от порядъка на до 300 хил. лв. в общините за подмяна на настилки, за ремонти на спортни площадки за сграден фонд. Идеята е да се подават проекти към Министерството, които наистина ще ги грабнат и ще бъдат одобрени и финансирани. До момента са подадени четири броя за областта.

Г-н Кадишев, не мога да не ви попитам, сложните взаимоотношения в Коалицията прехвърлят ли се и върху работата на местно ниво? Комуникацията между вас как върви?

Не бих казал, че това което се случва на национално ниво се случва и тук. Смятам, че тук работим заедно, за да могат хората и обществото да получат това, което заслужават, а именно по-добър начин на живот. На местно ниво не прехвърчат искри. Работим конструктивно, нямаме пресичане на пространствата, имаме свобода на действие, работим добре. Поне аз не съм имал някакъв отпор от областния управител г-н Хумчев и зам. областния управител г-н Руженов.

Какъв живот давате на този парламент?

Не бих посмял да правя такава прогноза. Според мен е нормално, когато на едно място има, да кажем така, събрани четирима човека с различни идеи, с различни гледни точки, те да имат и различен подход за решаване на нещата. В политиката има игри, има неща, които са над нас, като областна администрация, и не смятам, че това трябва да бъде пречка да се върви напред и да има някакво развитие. Всяка една от партиите в тази коалиция е заложила една червена линия, надявам се да няма прескачане на тези линии. Това не трябва да се случва, това би довело до разпад на Коалицията

За какво идват при вас хората,за какво ви търсят?

За много и различни неща. Като започнем от проблемите с кучета, водния цикъл – 50 – 60 % от жалбите са свързани с него, за много лични проблеми, на които институциите не са обърнали внимание в годините и т.н.

Споменахте проблемът с кучетата, как според вас би могъл да се реши той?

За съжаление на територията на областта няма регистриран кучкарник. Имало е такъв на територията на Рудозем, стопанисван от чужденци, но хората наоколо са били недоволни, изпращали са много жалби и в момента той е нелегитимен. В Смолян има амбулатория, чийто служители улавят кучетата, кастрират ги и ги връщат на място, което не е решение на проблема. Смятам да предприема някакви действие, за да видим дали на територията на областта може да се изгради такъв приют, къде точно ще бъде позициониран, какво ще бъде финансирането.

Г-н Кадишев, какво бихте искали да кажете на хората, от позицията на гл. секретар на областна администрация Смолян?

Да не са толкова затворени в себе си. Нека се опитват да споделят, да работят екипно, защото само така можем да вървим напред. Когато работим самостоятелно, нещата няма да ни се получат. С огромна доза амбиция съм всичко, с което съм се захванал да осъществя, така че, тръгвайки си от тази длъжност един ден, да съм удовлетворен, че нещата са се случили или поне е положено началото.

Вирни се горе