Съюзна организация към Родопски драматичен театър против идеята за за създаване на Общински културен център

Съюзна организация към Родопски драматичен театър против идеята за за създаване на Общински културен център

По повод заседанието на Общински съвет – Смолян, 22.12.2021г. – дневен ред, точка 2. – https://www.smolyan.bg/bg/menu/sl/8 (в приложението пращаме и докладната). Молим Ви да информирате обществовто какво предстои утре и какво е нашето мнение по въпроса.

Възражение от страна на Съюзната организация към Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ към идеята за решение на Община Смолян за създаване на Общински културен център „Николай Хайтов“

Идеята на Община Смолян за създаване на ОКЦ в сградата на РДТ не е от днес, не е и от вчера. Прозрачни са амбициите на Общината в града да има един-единствен културен адрес, едно голямо читалище, което да приютява всички форми на изкуство, които се развиват в града.

На пръв поглед тази идея изглежда резонна и дори реформаторска. Но тя неминуемо води след себе си (дори да не е веднага) смърт на единствения държавен културен институт в града – Родопския драматичен театър. Културните глашатаи на общината ще побързат да оборят това твърдение с обещанията, че театърът ще бъде запазен, че условията ще се подобрят, че част от трупата ще бъде запазена… И ето тук е ключът – част от трупата. Един Общински културен център няма възможност, че и желание, да издържа и развива театрална трупа. (Справка – тъжната съдба на Общински театър „Боян Дановски“ в Перник.) Смеем да твърдим, че този център не би имал и познанията за това – създаването на трупа не е просто назначаване или освобождаване на актьори, а дългогодишна творческа стратегия.

Театър без трупа не е театър, а читалище.

Театърът, както казва Пенчо Славейков, трябва да бъде обект на подпомагане, без да се търси от него финансова облага. Разбира се, нужна е елементарна обща култура и морал, за да бъде разбрано това, но настояваме, че такива все още се намират в Община Смолян.

Затова призоваваме Общината, ако иска все повече да помага на Родопския драматичен театър, както го е правила, да не създава зловещ брат-близнак на институцията, който след време да погълне държавния театър, а да потърси начини, по които наистина да подобри условията на работещите в общинската сграда; например актьорите да не репетират на минусови температури, гримьорните да не изглеждат като след земетресение, коридорите да не са тъмни като мазета, покривът да не капе от десет места, осветителната и озвучителна техника да не са на над 30 години и пр., и пр…

Апропо, откъде на къде това политическо генно инженерство, това ново ОКЦ, също щяло да носи името на Николай Хайтов? Какво ли биха казали наследниците му за тази идея? Ние се свързахме с тях. Те, разбира се, не бяха осведомени и осъждат засега единствено морално намеренията на Община Смолян.

А ние, и досега и отсега, оставаме насреща за диалог. Не тайно, по празници.

С надежда за взаимно уважение,

Съюзна организация към Родопски драматичен театър „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“, Смолян

Вирни се горе