На своя 42 синдикален съвет СБУ отличи най-добрите социални партньори от област Смолян

На своя 42 синдикален съвет СБУ отличи най-добрите социални партньори от област Смолян

На 15.12.2023 г. в зала „Европа" на Парк – хотел Москва в София се състоя 42 синдикален съвет на СБУ, на който присъстваха социални партньори от МОН , МФ , КНСБ , кметове, началници на РУО , директори на образователни институции и синдикални лидери от цялата страна.

Основна тема беше „Етика и социална интелигентност между обектите и субектите в образователните институции". На събитието бяха обсъдени актуални проблеми в образователните политики, свързани с демографската криза, търсенето на баланс между дигитализацията в образованието и живото човешко общуване. В центъра на образователния процес е поставена личността на учителя, моралните качества, отговорност и професионални компетенции от една страна, както и психологическите потребности на учениците и техните родители, необходимостта от подкрепа и активност в педагогическото взаимодействие.

Добрата комуникация между всички институции, конкретните краткосрочни цели, етиката в партньорството е гарант за подобряване на образователната среда , каза в словото си Янка Такева, председател на СБУ.

На тържествена церемония бяха наградени добрите социални партньори. От област Смолян, високото отличие получиха :

Никола Запрянов – Началник на РУО - област Смолян

Здравко Иванов – Кмет на Община Девин

Христо Каменов – Директор на ПГ „Васил Димитров„ гр. Мадан

Албена Мостабашова – Синдикален председател на СО при ОУ „Васил Левски", гр. Златоград

Alternative tet

Вирни се горе