СЪВРЕМЕННА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА!

СЪВРЕМЕННА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА!

Уникален проект спечелен през 2020 година от училищният колектив на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Смилян по НП „Изграждане на STEM среда“ предоставя възможности за реализиране на различни дейности в областта на STEM. В STEM центъра са обособени различни пространства за учене – пространство за презентиране, преподаване, комуникация и сътрудничество, пространства за създаване на дигитално съдържание и работа във виртуална среда, пространства за индивидуална и групова работа и пространство, посветено на практическо творчество. В превод STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката.

Целта на STEM обучението е да интегрира тези области в обща учебна програма с реални приложения извън класната стая. В STEM центъра в нашето училище ще интегрираме знания от различни учебни предмети, ще поставим и решаваме конкретни проблемни ситуации и въпроси с практическо измерение, свързани с живота на децата, за чието решаване са необходими знания и умения от различни дисциплини.

Вирни се горе