Съвместното управление на защитена зона „Циганско градище” ще се обсъди на среща в Златоград

Съвместното управление на защитена зона „Циганско градище” ще се обсъди на среща в Златоград

Утре, 17 октомври, 2012 г. в Златоград ще се проведе третата работна среща между заинтересованите страни от Област Смолян за съвместно управление на защитена зона “Циганско градище”. Срещата ще се проведе в зала „Станислав Сивриев” в етнографския комплекс в града от 10:30 до 16:30 ч., съобщиха организаторите. Срещата е открита за всички лица и институции, които имат интерес към планирането и бъдещото управление на защитена зона „Циганско градище”. Към момента участие в срещата са заявили представители на общините Златоград, Мадан, Рудозем, Областна управа – Смолян, ДГС Златоград, ДГС Смилян, Представители на Етнографски Ареален Комплекс – Златоград, неправителствени организации от Рудозем и Златоград, журналисти и други заинтересовани граждани. Това е третата от цикъл работни срещи, планирани в рамките на проект „Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян”. Срещите целят стартирането на ефективен диалог за бъдещото съвместно управление на защитена зона „Циганско градище”. Зоната е част от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000 от 2007 г. и за нея следва да се изготви план за управление. Една от основните задачи, поставени на първите две работни срещи, провели се съответно в Рудозем и Мадан, бе формирането на реално действаща съвместна група, която в последствие да се заеме и с изготвянето на плана за управление на защитената зона.

Участниците в срещите до момента са единодушни, че бъдещият план за управление би следвало се изготви с активното участие на хората от региона. Това е движещият мотив, както на организаторите, така и на останалите участници в срещите, тъй като управлението на един природен обект би следвало да се планира и осъществява в хармония както с нуждите на екоситемата, така и с опитът, знанията и нуждите на местните общности.

На среща днес ще бъдат представени юридическите форми и възможности за формално обединение на всички заинтересованите страни – както институции, така и граждани, стопански и нестопански организации. Немският опит в управлението на НАТУРА 2000 зони ще бъде представен от г-н Карстен Бурграф Той е представител на немска неправителствена структура, която успешно извършва дейности в защитени зони от общоевропейската екологична мрежа в Германия.

Проектът „Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян”, в рамките на който се осъществяват работните срещи се изпълнява от Сдружение „Зелени Балкани” и Фондът за Европейско природно наследство – ЕВРОНАТУР (Германия).

Вирни се горе