Съвместно областно учение за действие на единната спасителна система при ПТП

Съвместно областно учение за действие на единната спасителна система при ПТП

Съвместно областно учение за действие на единната спасителна система при пътнотранспортно произшествие ще се проведе в Смолян на 25.10.2022 г./вторник/ от 14:00 ч., на „ГПК – новата отсечка“, в участъка от кръговото движение след тунела в кв. Устово до пътно кръстовище преди складова база „Асен Асенов“.

Темата на учението е: „Осигуряване на ефективно и адекватно реагиране на компетентните органи при получаване на сигнал за пътнотранспортно произшествие с участието на моторно превозно средство за обществен превоз на пътници, тежкотоварно моторно превозно средство и лек автомобил, като вследствие на произшествието има разлив на опасно химическо вещество и голям брой пострадали, на които трябва да се окаже помощ“.

Целта е да се извърши проверка на степента на подготовка на ръководният състав, както и на останалия състав за обмен на информация, оценка на обстановката, вземане на решения, издаване на разпореждания за ограничаване и ликвидиране на последиците при тежки пътнотранспортни произшествия. В него ще вземат участие ОД МВР - Смолян, РД ПБЗН - Смолян, ЦСМП - Смолян, РД „АА“, ОПУ - Смолян, Община - Смолян, БЧК - Смолян, Областна администрация Смолян.

Съвместното областно учение е заложено в План-програмата за изпълнение на областната политика по БДП - 2022 г., Тематично направление 6: „Спасителна верига за опазване на живота“. Очаква се по този начин да се извърши проверка и подобряване на взаимодействието, координацията и общото управление на звената на Единната спасителна система и екипите в тях, повишаване на уменията и тренираността на ръководителите за използване на оперативните възможности на Единната спасителна система и местната власт

Вирни се горе