Съвместна декларация приеха участниците в рамките на проект "Образование за Натура 2000"

Съвместна декларация приеха участниците в рамките на проект "Образование за Натура 2000"

Съвместна декларация приеха участниците в обществения форум „Управление на Натура 2000”, община Смолян в рамките на проект „Образование за Натура 2000”,съобщиха от пресцентъра на общината.

Представители на местните общности, държавни и общински институции, регионални и местни власти, предприемачи, неправителствени организации, младежи и медии се споразумяха за сътрудничество във връзка с управлението на територии от региона, попадащи в границите на европейската екологична мрежа Натура 2000. Обсъждането се проведе в рамките на последната, четвърта среща на обществен форум „Управление на Натура 2000”, осъществен със средства от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и организиран в рамките на проект „Образование за Натура 2000 – въвеждане на екологичната мрежа в училищата в България”. Инициативата бе организирана от Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България и Българското дружество за защита на птиците – Бърдлайф България с любезното съдействие на община Смолян и се финансира от Фонда за малки проекти на Европейското икономическо пространство.

Една от дългосрочните цели на проект „Образование за Натура 2000” е да насърчава местни заинтересовани групи да използват и управляват възможностите за развитие в районите, включващи европейската екологична мрежа Натура 2000, както и да подпомогне учителите от местните общности в предаването на знания на учениците за смисъла и ползите от Натура 2000 в България.

Вирни се горе