Съветниците на Доспат обсъждат днес бюджета за 2015 година

Съветниците на Доспат обсъждат днес бюджета за 2015 година

Общинските съветници в Доспат ще разискват приемането на бюджета за 2015 година. Това става ясно от Дневния ред на предстоящото заседание, което ще се проведе днес. Първа точка от дневния ред е отчет за дейността на местния парламент за миналата година. Общинските съветници ще подложат на гласуване и актуализирания план за изпълнение на бюджета на Общината към 31 декември 2014 г. В хода на Дневния ред ще се разгледа и необходимостта от извършвне на строително-ремонтни дейности на улиците в Доспат, както и отпускане на допълнителни средства за покриване на стари задължения на читалища на територията на Община Доспат.

Вирни се горе