ЕVN със съвети за ефективно управление на разходите за електроенергия през зимата

ЕVN със съвети за ефективно управление на разходите за електроенергия през зимата

По-ниските температури през зимата са предпоставка за по-висока консумация на електроенергия спрямо предишни месеци

Традиционно в началото на зимния сезон ЕVN България напомня на своите клиенти някои съвети за рационално използване на електроенергията в дома. Те са особено полезни с оглед и на настоящата ситуация, когато повече хора са по домовете си.

Компанията цели да информира клиентите за факторите, които влияят на потреблението на електроенергия, което се завишава през зимния сезон:

режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство състояние на жилищната сграда/имот: външни стени, прозорци, врати, покрив, под и т.н.

налице ли са енергийноефективни мерки в имота/сградата външна температура:

понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10% вид и брой на използваните уреди и техният клас на енергийна ефективност

поведението при ползване на електроуредите

брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището и др.

Полезни съвети:

Намалявайте градусите на отоплението през нощта и когато отсъствате от дома.

Избягвайте да изключвате отоплителните уреди напълно, защото така стените на жилището изстиват и в последствие уредите консумират повече енергия, за да достигнат отново желаната висока температура. Не покривайте и не преграждайте отоплителните уреди с мебели или тежки завеси, за да не спирате топлината, която отдават в помещението.

При закупуване на климатик съобразете мощността на уреда с големината на помещението, което ще отоплявате.

Не поставяйте хладилник/фризер в близост до отоплителен уред или под пряка слънчева светлина. Използвайте енергоспестяващи крушки.

Вирни се горе