Сътрудници на EVN България отново спасиха щъркел

Сътрудници на EVN България отново спасиха щъркел

В сезона на най-силното присъствие на бели щъркели сътрудниците на EVN България все по-често се отзовават на сигнали на граждани за щъркели в беда

Сътрудници на EVN България извършиха поредната си за последните седмици спасителна акция в помощ на пострадал щъркел. Този път поле на действие беше село Морянци в община Крумовград, където  екипите на EVN България се отзоваха на сигнал за пострадал млад щъркел, намиращ се в гнездо, разположено върху електрически стълб в селото. Младата птица е била оплетена в сезал, а при опитите си за летене е била увиснала отстрани на гнездото в непосредствена близост до проводниците. След изкачване по стълба от сътрудник на компанията щъркелът беше освободен. При първоначалния оглед беше установено, че вследствие на непрекъснатите си опити да полети птицата е наранила крилото си. Щъркелът беше предаден на РИОСВ Хасково, която съгласува извършването на спасителната акция. Следващата спирка на птицата е Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани в гр. Стара Загора, където се очаква да получи пълно възстановяване.

В сезона на най-силно присъствие на бели щъркели в Югоизточна България, сътрудниците на EVN България често се отзовават на сигнали на граждани за щъркели в беда, особено млади щъркели, които тепърва се учат да летят. Последният подобен случай беше само преди няколко дни – на 17.07.2015 г., когато беше спасен щъркел в село Ябълково, община Димитровград. Птицата беше оплетена в найлонов отпадък. Посредством автовишка птицата беше освободена.

Подобни акции не са нови за EVN България, която за последните пет години е инсталирала 1358 специални платформи за щъркелови гнезда по електрически стълбове в Югоизточна България за предпазване живота на щъркелите при гнездене.

Стълбове от електроразпределителната мрежа са предпочитано място от щъркели за разполагане на техните гнезда, като често тези гнезда са в непосредствена близост до проводниците. В много случаи това е предпоставка за аварии и инциденти, които от една страна се отразяват фатално на птиците, а от друга причиняват щети и прекъсвания по мрежата. Чрез поставянето на предпазни платформи гнездата се повдигат на разстояние около 1 метър от проводниците. По този начин не само се предпазва животът на птиците, но и се намалява потенциалната опасност от подпалване на гнездата, тъй като металните платформи не позволяват на гнездата да пропадат между проводниците на електрическата мрежа. Инициативата на EVN България за монтиране на платформите, както и всички спасителни акции се съгласуват с регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ).

Вирни се горе