Със заповед на кмета Мелемов се разрешава посещението на природните паркове извън населените места при спазването на противоепидемичните мерки

 Със заповед на кмета Мелемов се разрешава посещението на природните паркове извън населените места при спазването на противоепидемичните мерки

Със заповед на кмета Николай Мелемов се разрешава посещението на всички природни паркове и други места с паркова среда извън населените места, без да се използва градския транспорт и лифтовете, посещение на хижи и туристически обекти при спазване на следните противоепидемични мерки: Хората да се движат по един или на групи от не повече от двама възрастни и техните деца.

Да се спазва социална дистанция от други групи не по-малко от 4 метра, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство покриващо носа и устата. Забранява се сядането на пейки в беседки и други места предназначени за сядане, къмпингуване, бивакуване, палене на огън и други подобни. Да се спазват всички други въведени противоепидемични мерки.

На по-късен етап ще заработи и Плувният басейн в Смолян. В момента се извършват необходимите дейности за нормалното му функциониране. Предстои да бъдат включени инсталациите за подгряване на водата.

Вирни се горе