Със „Стая по интереси на знанието и игрите” се оборудва в училището в село Късак

Със „Стая по интереси на знанието и игрите” се оборудва в училището в село Късак

През учебната 2019/2020 година ОУ „Христо Ботев” с. Късак, спечели финансиране на проект по Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” от Начален етап. Две групи от включените ученици в целодневна организация на учебния ден ще се възползват от новата придобивка- 36 ученици от I- IV клас. След завръщането на малките ученици в присъствена форма на обучение в училищна среда, заниманията по интереси се провеждат в нoвообзаведената „Стая по интереси на знанието и игрите”. Приятната обстановка, ергономичната мебелировка, разнообразната художествена и учебна литература, образователни и занимателни игри, допринасят за приятното пребиваване на учениците в училище.

Целта на проекта e да се повиши качеството на образователно- възпитателния процес, чрез осигуряване на съвременна, уютна и приятна среда, насърчаваща творческите способности и основни социални компетентности на учениците, включени в групите за целодневно обучение.

Вирни се горе