СЪОБЩЕНИЕ относно санирането

СЪОБЩЕНИЕ относно санирането

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, публикува индивидуалните оценки на всички сгради, за които са подадени документи за кандидатстване по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Информацията е налична към всяко проектно предложение в профила на Община Смолян в ИСУН 2020 и може да бъда получена на и-мейл след заявяване на телефон 0301 67622.

Пресцентър на община Смолян

Вирни се горе