Санират още два блока в Мадан

Санират още два блока в Мадан

Продължава обновяването на Мадан. Започнаха дейностите по санирането на поредните два блока, подписали договор по Националната програма за енергийна ефективност. По-добри условия на живот и топлинен комфорт ще бъдат осигурени на 119 домакинства в блоковете на ул. “П.Хилендарски“ №18 и на „Обединение“ №17 . Строителните площадки вече са открити, а сградите са опаковани с предпазно скеле.

Ремонтните дейности включват подмяна на дограмата, полагане на топлоизолация и мазилка по фасадните стени на сградите, топло и хидроизолация на покривите. Предвидено е и топлинно изолиране на сутерена на блоковете. На подмяна подлежат още и слаботоковите инсталации в общите части, както и вертикалните и хоризонтални щрангове за питейна вода. Набелязаните мерки са обсъдени със сдруженията на собствениците и са съобразени с желанията на живущите с цел осигуряване на по-добри условия за живот , топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

След приключване на ремонтните дейности се очаква те да допринесат за: намаляване на разходите за енергия и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите. Освен това сградите ще придобият обновен и привлекателен вид с умело направени цветни фасади, което ще придаде и по-добър изглед на района, в който се намират.

Вирни се горе