Санирането на блокове с европари тръгва през ноември

Санирането на блокове с европари тръгва през ноември

Програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ще стартира в началото на ноември, съобщи регионалният министър Иван Шишков на среща с ръководството на Националното сдружение на общините. Средствата за добре познатото саниране ще дойдат по линия на Плана за възстановяване и са на стойност 1,4 млрд. лв. Средствата ще бъдат вложени в санирането на сгради с минимум 4 самостоятелни жилища и повече от един собственик във всички 265 общини на страната, а процедурите ще се управляват от общинските администрации. До края на седмицата за обществено обсъждане ще бъде публикуван пакетът документи по програмата, включително заложените критерии и изисквания.

Бившият регионален министър Гроздан Караджов се готвеше да обяви старта на санирането още през септември, но времето не стигна за прецизиране на Закона за устройство на етажната собственост, с който е свързано и отпускането на евросредствата по Плана.

Отпускането на средствата ще става на два етапа. При първия ще може да се кандидатства до 31 март 2023 г., като сдруженията на собствениците ще получат безвъзмездно 100% от средствата за саниране. Вторият етап за кандидатстване ще продължи до 31 декември 2023 г., като одобрените жилищни сгради ще получат 80% безвъзмездна финансова помощ от плана, а останалите 20% ще са за сметка на собствениците.

Допустими за саниране ще са устойчиво конструктивни сгради - блокове или блок секции, проектирани преди 26 април 1999 г., без значение от вида строителство. Собствениците ще са задължени да регистрират сдружение с най-малко 67% съгласие за участие в програмата, както и 100% съгласие за изпълнение на строително-ремонтните дейности. Всяко сдружение ще трябва да изготви за своя сметка технически паспорт на сградата, както и енергийно обследване.

Нов момент в програмата е, че ще се възстановяват разходите за тези документи на сдруженията, с които има сключени договори за саниране, така че на практика всички дейности ще бъдат покрити от безвъзмездната помощ от ЕС.

Блоковете, които не успеят да се класират за участие в програмата, няма да могат да си възстановяват разходите за технически паспорт и енергийно обследване. Освен задължителните обследване за енергийна ефективност и паспорт, сдружението ще трябва да сключи и партньорски договор със съответната община и да бъде изготвена индикативна количествено-стойностна сметка.

Допустимите дейности при санирането включват подмяна на дограми, монтаж на топлинна изолация по стени, покриви, подове, монтиране на възобновяеми енергийни източници. Няма да се финансира подмяната на асансьори, но ще са допустими системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми енергийни източници, ремонт или подмяна на отоплителни, охладителни и вентилационни системи в общите части на сградата, замяна на вертикалните отоплителни системи с хоризонтални, ремонт на електрическите системи в общите части и монтаж на енергоспестяващо осветление, системи за автоматизирано осветление и отопление на сградите и др.

Няма да се финансират дейности като вертикална планировка на сградите, ремонт на ВиК системите, обзавеждане или смяна на отоплителните уреди на жилищата. По програмата ще бъдат определени референтни цени, които да бъдат следвани при подготовката на бюджетите на проектите. От МРРБ отбелязват, че вече няма да важи принципът "Първи по време, първи по право" и така няма да има гаранция, че първите собственици, които подадат проектите си, ще бъдат санирани първи.

Вирни се горе