Самодейците на читалището в Златоград със специална награда и статуетка от Национален фестивал

Самодейците на читалището в Златоград със специална награда и статуетка от Национален фестивал

OHЧ ”Πpocвeтa-1908” Злaтoгpaд с награда за цялостно представяне от фестивала "Кехлибарен грозд"

Самодейците на ОНЧ”Просвета-1908 ”Златоград участваха в XI -ти Национален фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд „ в с. Лозен , община Любимец За своето отлично представяне , те получиха специалната награда и статуетка на фестивала , придружена с парична награда от 100 лв.

Антонио Пинев , който се представи с гайдарска сюита е отличен със златен медал и парична награда от 50. лв. Грамоти за участие получиха „ТС „Акрани ” с худ. р-л Даниела Тасева, Младежка фолклорна група с худ. р-л Нели Шъкова , Мъжка фолклорна група „Златоград ” с худ. р-л Сашо Ясенов , ДПФ”Надежда ” с р-л Розина Анджерова. Роска Маринова беше наградена с грамота за индивидуолно участие.

bagrada

samideici

Вирни се горе