Само маркирани животни и с ветеринарни документи за Курбан Байрам

 Само маркирани животни и с ветеринарни документи за Курбан Байрам

Придвижването на дребни преживни животни за предстоящия религиозен празник Курбан Байрам в Смолянско се допуска да е само на маркирани овце и кози, които са с ветеринарно медицински документи. Това заяви директорът на Областната дирекция на Българската агенция по безопасност на храните д-р Сава Бозуков.

Има категорична забрана за придвижване на животни от регионите на Ямбол и Бургас, където има регистрирани огнища на зарази. За едрите преживни животни – крави и телета, контролът е доста затегнат. За да бъде докарано подобно животно в Смолянско, е необходимо специално разрешение от директора на Областната служба, след като предварително се заяви и се дадат подробности за животните, след което се прави щателна проверка и ако всичко е наред се издава разрешително.

В някои общини в Смолянско, като Неделино се вземат и превантивни мерки, за недопускане разпространение на зарази. За целта Община Неделино, организира два пункта за изхвърляне на животински кожи и отпадъци, като се призовава местното население да се възползват от предоставената услуга и да не изхвърлят животински отпадъци в контейнерите за битова смет.

Религиозният празник Курбан Байрам започва утре и се празнува четири дни, като близки и роднини взаимно си ходят на гости и се гощават на трапеза, в която основно място имат ястията от жертвено месо.

Вирни се горе