СЪДИЯ ПЕТЯ ОДЖАКОВА ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН

СЪДИЯ ПЕТЯ ОДЖАКОВА ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН

На 28.11.2022 г., на тържествена церемония във Върховния административен съд, в присъствието на председателя на ВАС Георги Чолаков и административния ръководител - председател на Административен съд - Смолян Игнат Колчев, съдия Петя Оджакова встъпи в длъжност „съдия“ в Административен съд - Смолян. В резултат на проведен конкурс, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 42, от заседание, проведено на 08.11.2022 г. Петя Оджакова – съдия в Районен съд-Смолян е повишена в длъжност „съдия“ в Административен съд в областния град. На тази длъжност тя бе командирована в продължение на 2 години до финализиране на процедурата. Съдия Оджакова е завършила висше образование по специалността „Право“ в ПУ "Паисий Хилендарски", както и висше образование в ЮЗУ „Неофит Рилски“, специалност „Публична и стопанска администрация“. Докторант е в Юридическия факултет на ВСУ с рецензенти проф. Лазар Груев и доц. Ковачева.

Има повече от 20 години юридически стаж. В началото на кариерата си работи като адвокат в АК-Пловдив, а от 2002 г. е последователно младши съдия в Окръжен съд - Смолян и съдия в районния съд в областния град. Изключително отговорна и задълбочена в работата си, съдия Оджакова бе класирана на пето място по бал в класация, включваща 183 магистрати в обявения конкурс за повишаване.

Вирни се горе