СЪДИЯ ПЕТЪР МАРГАРИТОВ ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ

СЪДИЯ ПЕТЪР МАРГАРИТОВ ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ

СЪДИЯ ПЕТЪР МАРГАРИТОВ ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ „АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД-СМОЛЯН“

Днес, на официална церемония в тържествената зала на съда, съдия Петър Маргаритов встъпи в длъжност като административен ръководител –председател на Окръжен съд – Смолян. Съдия Маргаритов бе единодушно избран от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за първи мандат председател на Окръжен съд. Актът за встъпване в длъжност бе подписан пред председателя на Апелативен съд – Пловдив, съдия Иванова, която изрази благодарности за всеотдайната и успешна работа на Петър Маргаритов като съдия и председател на Районен съд – Смолян. Пожелания за успешен първи мандат поднесоха бившият председател на Окръжен съд – Смолян, съдия Любен Хаджииванов, председателят на Административен съд – Смолян, съдия Игнат Колчев, председателите на районните съдилища и ръководителите на Окръжна и Районна прокуратура. Новият ръководител на Окръжен съд – Смолян благодари на целия колектив на Районен съд – Смолян за всеотдайната дългогодишна и безупречна съвместна работа и даде заявка като ръководител на Окръжен съд да работи за повишаване доверието на обществото в работата на съда.

Вирни се горе