СЪДИЯ ПЕТЪР МАРГАРИТОВ БЕ ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - СМОЛЯН

СЪДИЯ ПЕТЪР МАРГАРИТОВ БЕ ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - СМОЛЯН

Днес, на заседанието на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с единодушно мнозинство от 10 гласа „за“, председателят на Районен съд – Смолян, съдия Петър Маргаритов, бе избран за председател на Окръжен съд – Смолян.

Съдия Маргаритов има дългогодишен съдийски стаж, бил е съдия в Районен съд – Мадан, председател на Районен съд – Смолян. Изключително всеотдаен, дисциплиниран и отговорен. Върховните магистрати Чолаков, Пашкунова, Кояджиков, Марчева и Дишева изразиха възхищение от неговата съпричастност към работата на съда и способността му да допринася за една нормална атмосфера за работата. Съдия Марчева изрази възхищение от неговата откровеност и спонтанност при представянето, като открои тези качества като положителни за един ръководител.

Председателят на Върховния административен съд, съдия Георги Чолаков, изрази вяра и увереност, че съдия Маргаритов ще реши дълбокия кадрови дефицит, в рамките на правомощията на административния ръководител и оптимално ще организира работата на Окръжен съд – Смолян. Съдия Маргаритов по време на изслушването изрази възхищението си към колегите от Окръжен съд – Смолян, които дълги години са командировани, работят на районно ниво и помагат на районните съдии в региона.

Вирни се горе