Съдия Игнат Колчев официално встъпва в длъжност за втори мандат като ръководител на Административен съд-Смолян в понеделник

Съдия Игнат Колчев официално встъпва в длъжност за втори мандат като ръководител на Административен съд-Смолян в понеделник

В понеделник 08.11.2021 г. от 10:00 ч., на кратка церемония в тържествената зала на Административен съд – Смолян, съдия Игнат Колчев официално ще встъпи в длъжност като административен ръководител-председател на Административен съд – Смолян. Церемонията ще се проведе в тесен професионален кръг предвид епидемиологичната обстановка.

Актът за встъпване в длъжност ще бъде подписан пред председателя на Върховен административен съд Георги Чолаков, който ще посети гр. Смолян. За всички съдии работещи в съдебната палата, посещението на председателя на Върховния административен съд е чест и привилегия.

Съдия Колчев беше избран единодушно за административен ръководител-председател на Административен съд – Смолян за втори мандат от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 19.10.2021 г. Той има над 25 годишен съдийски стаж, бил е председател на Районен съд – Смолян, заместник-председател на Окръжен съд – Смолян и председател на Административен съд – Смолян.

Вирни се горе