СЪДИИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН ПРОВЕДОХА РАБОТНА СРЕЩА С ТЕХЕН КОЛЕГА ОТ ХОЛАНДИЯ

 СЪДИИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН ПРОВЕДОХА РАБОТНА СРЕЩА С ТЕХЕН КОЛЕГА ОТ  ХОЛАНДИЯ

На официално посещение в Административен съд - Смолян бе съдия Karin Frikkee от съда в гр.Хага, Холандия. Целта на посещението бе запознаване със структурата на съдилищата, функционирането на съдебната власт и обмяна на добри практики относно достъпа до правосъдие. Съдия Frikkee, която е председател на отделение от 16 години, прояви интерес към историята на Административния съд и сподели за функционирането на новия Netherlands Commercial Court, който разглежда търговски дела.

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с администрирането на делата в съда в гр.Хага, Холандия и достъпа до адвокатска помощ. Съдия Frikkee бе впечатлена от организацията на работата на администрацията в съда, както и от постиженията на председателя Игнат Колчев, който през 2022 г. получи приз „Съдия на годината“, съобщи Веселка Георгиева, Съдебен секретар и връзки с обществеността.

Вирни се горе