Съдии и служители на Административният съд участват в проект на ВСС за разработване на софтуер за ускорено създаване на документи

Съдии и служители на Административният съд участват в проект на ВСС за разработване на софтуер за ускорено създаване на документи

Съдии и служители от Административен съд-Смолян участват в проект на Висшия съдебен съвет за разработване на софтуер за ускорено създаване на документи чрез автоматично конвентиране на гласов запис в текст –VOICE-TO-TEXT. Проектът има за цел да подобри ефективността в работата на магистратите като създаде инструмент, предоставящ възможност за диктуване на актовете и незабавното получаване на автоматично набран текст. Проектът е пред финала си. Създаден е софтуер от типа „изкуствен интелект“, разработен по метода „дълбоки невронни мрежи“. Съдиите и служителите единодушно взеха решение доброволно да участват в обучението на софтуера чрез прочитане на съдебни актове. В рамките на 14 дни те ще участват в създаване на акустичен и езиков модел за обучение на системата, напътствани от ИТ специалиста в съда. Проектът приключва през месец септември, докогато трябва да се съберат 2000 часа аудиозаписи на съдебни актове, или това са 10 000 съдебни актове приблизително. От есента стартира реалното приложение на софтуера, който се очаква да намали 70% от времето, необходимо за изписване на един съдебен акт.

Вирни се горе