С решение на МС правото на управление върху ГКПП „Рудозем-Ксанти“ и подходния път към него се прехвърля на АПИ и Агенция „Митници“

С решение на МС правото на управление върху ГКПП „Рудозем-Ксанти“ и подходния път към него се прехвърля на АПИ и Агенция „Митници“

На проведеното днес, 20 март 2024 година, заседание на Министерски съвет Правителството взе решение да предостави безвъзмездно правото на управление върху ГКПП „Рудозем-Ксанти“ и подходния път към него на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Агенция „Митници“. Трите поземлени имота са публична държавна собственост с обща площ 76 651 кв. м и се намират в местността „Еледже“ на с. Чепинци, община Рудозем. Те са с различно предназначение ведно с построените в тях сгради, част от Граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем - Ксанти“ и подходен път към него.

С това решение на Министерски съвет управлението и стопанисването на споменатите по-горе три поземлени имота се прехвърлят от Областна администрация Смолян на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Агенция „Митници“.

Вирни се горе