С публичната презентация Планетариумът ще отбележи пролетния Международен ден на астрономията

С публичната презентация  Планетариумът ще отбележи пролетния Международен ден на астрономията

С публичната презентация на доц. дфзн Леандър Литов на тема: “Кратка история на Вселената – поглед от ЦЕРН” Планетариум – Смолян ще отбележи пролетния Международен ден на астрономията.

Откъде идваме?

Как са се родили пространството, времето и материята?

Какво кара Вселената да съществува и защо е такава каквато е днес?

Накъде отиваме?

Отговор на тези и още много други въпроси, в опит да разбулим тайните на раждането и развитието на Вселената, ще дадем в четвъртък 26 април, от 18:00 часа, в звездната зала на Планетариума, съобщи Марияна Хаджигенчева, директор на Планетариум-Смолян. Гост лектор ще бъде доц. дфзн Леандър Литов – ръководител на българския екип в Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН. Лекцията ще очертае съвременната представа за Вселената през призмата на експериментите провеждани в ЦЕРН – там където учените се опитват в лабораторни условия да пресъздадат процесите сто милиардна част от секундата след Големия взрив. Присъстващите ще имат възможността да научат повече и за бъдещите проекти на най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици. Освен ръководител на българския екип в ЦЕРН, доц. дфзн Леандър Литов е и преподавател в катедра Атомна физика на СУ «СВ. Климент Охридски». Научните му интереси са в областта на теоретична и експериментална физика на елементарните частици, разработване на детектори на йонизиращи лъчения и тяхното приложение в медицината. Провежда изследвания на ускорителния комплекс в ЦЕРН и е част от колектива на CMS от самото начало до днес. Автор и съавтор е на над 700 научни публикации. Носител е на международни и национални награди (изт. катедра Астрономия, СУ «Св. Климент Охридски»).

Вход свободен – четвъртък, 26 април, 18:00 часа.

Вирни се горе