С над 1.млн.лв. община Смолян укрепва коритото на река Черна в Устово срещу наводнения

С над 1.млн.лв. община Смолян укрепва коритото на река Черна в Устово срещу наводнения

С проект за над 1 млн.лв. община Смолян укрепва бреговете на река Черна в кв. Устово за превенция от наводнения и излизане на реката от коритото й при пълноводие. Проектното задание бе представено пред жителите на блоковете „Прогресите” 1,2 и 3 в квартала, които най-пряко ще усетят ползите от проекта. На събитието присъства кметът Дора Янкова, зам.-кметът Михаил Генчев, общинските съветници Илия Сбирков и Коста Начев, авторът на проекта Петко Каръшев, ръководителят му инж. Диана Калайджиева и др. Проектът носи името „Защита на населе нието и предотвратяване на риск от наводнения на кв. Устово, ж.к. Прогреси 1,2 и 3”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”. Стойността му е 1 028 159лв., като безвъзмездната помощ от ЕС е в размер на 976 751лв, а собствения принос на община Смолян е в размер на 51 407лв или 5%. Пред събралото се множество от квартала кметът Дора Янкова обясни, че районът е бил сред най-пострадалите при наводнението през 2005г., когато градът бе залят от 218л. на кв. м. дъжд за няколко часа. В този район се сливат реките Бяла и Черна и поради тази причина опасността от нови наводнения е сериозна. Поради тази причина от доста време общината е търсила възможност да кандидства с проект за уширение на реката и укрепването й с подпорни стени. Спечеленият от общината проект ще позволи защита на квартала от наводнения, чрез разширяване десния бряг на реката с 64м. и възстановяване реалните граници на левия бряг в участък от 27м. Ще бъдат изградени 6 подпорни стени с дължина от 143,84м. между „Моста на Гейч” и моста в края на „Прогресите”. Предвижда се и реконструкция и надстрояване на съществуващите крайбрежни стени в дължина от 100м. Ще се направят и нови стоманени парапети с обща дължина от 270м. Проектът ще предпази от наводнения 1200 души от квартала, а пряката полза ще е за 8 630 души, които живеят в различните части на Устово. Продължителността на проекта е 24 месеца, считано от 3 юни. Янкова обясни, че предстои да се проведе процедура по избор на фирма изпълнител, а самата работа ще е за около 10 месеца. Със започването на строителните дейности ще се съборят бараките и незаконните постройки по брега на реката, а след реализацията на проекта там ще се обособи зелена зона с кътове за отдих и велоалея за хората от квартала. „Благодарение на проекта ние ще осигурим спокойствие за жителите на Прогресите, които след всеки силен дъжд се притесняват реката да не излезе и да не унищожи собствеността им”, подчерта Янкова и добави, че това са мерките, съгласно плановете за защита на населението при 100 годишните високи води, които никои не може да прогнозира, кога ще ни залеят.

Вирни се горе