С МАЩАБНО СЪБИТИЕ ОИЦ-СМОЛЯН ОТБЕЛЯЗА „ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА УМЕНИЯТА 2023 Г.“

С МАЩАБНО СЪБИТИЕ ОИЦ-СМОЛЯН ОТБЕЛЯЗА „ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА УМЕНИЯТА 2023 Г.“

Днес, 17.05.2023 г., на площад „Свобода“ в гр. Смолян се проведе организираното от Областен информационен център събитие под надслов „Европейска година на уменията 2023 г.“. Събитието бе част от Общата кампания на мрежата от Областните информационни центрове и е във връзка с обявената от Европейската комисия „Европейска година на уменията“.

Събитието бе открито от зам.-кметът на Община Смолян – г-н Марин Захариев, който приветства организаторите и всички участници за прекрасната инициатива и им пожела винаги да търсят информация и начини да се развиват. Той отбеляза, че Европейската комисия се стреми да даде нов тласък на ученето през целия живот, като популяризира възможности, проекти и дейности за развитие на нови умения. Г-жа Цветанка Генчева – управител на ОИЦ-Смолян допълни, че Европейската година на уменията поставя професионалните способности в центъра на вниманието. „Това е и целта на днешното събитие – да представим различните възможности за образование, квалификация и работа пред всички заинтересовани страни. Благодарим на всички, които се включиха и им пожелаваме успех“ – каза тя.

В събитието се включиха много училища и професионални гимназии от града и Областта, които представиха свои успешни проекти, възможностите за образование и придобиване на професии, които предлагат. Присъстващите бяха силно впечатлени от иновативните модели на обучение и широкия кръг от специалности, които те предоставят. Физико-технологичният факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ също представиха дейността си. Участие в събитието взеха и Дирекция „Бюро по труда“- Смолян, Регионалното сдружение на Научно-техническите съюзи-Смолян, както и Неправителствени организации.

Всички участници предлагаха информация и материали, които могат да помогнат на хората да развият и надградят своето образование и умения, което пък от своя страна ще им гарантира по-добри възможности за работа и професионална реализация.

Екипът на Областен информационен център – Смолян предоставяше на гражданите информация за актуалните и предстоящи възможности за европейско финансиране.

Областен информационен център – Смолян е част от Мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

ovl

info

center

Вирни се горе