С лекоатлетически крос, ученици отбелязаха Европейския ден на спорта и Световния ден на сърцето

С лекоатлетически крос, ученици отбелязаха Европейския ден на спорта и Световния ден на сърцето

По инициатива на РЗИ и в партньорство с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Смолян беше организиран лекоатлетически крос в ЕГ „Иван Вазов".

Спортното събитие се проведе по повод отбелязване на Световния ден на сърцето и Европейския ден на спорта. Състезанието се проведе с учениците от 9 , 10 и 11 клас, като премина под мотото ,,Движение за здраве ".

Целта на мероприятието бе насърчаване на двигателна активност сред младежите.

Представителят от РЗИ- Смолян, Радка Лазарова връчи на победителите индивидуални награди, а Сийка Алексиева, секретар на МКБППМН награди с медали спечелилите.

Организаторите изказаха благодарност към всички участници, като им пожелаха да бъдат физически по- активни и изграждат здравна култура, за да бъдат здрави и успешни млади хора.

Вирни се горе