С инвестиции за 8 проекта на стойност 10 млн.лв., Община Рудозем придобива все по хубав облик

С инвестиции за 8 проекта на стойност 10 млн.лв., Община Рудозем придобива все по хубав облик

Кметът на Община #Рудозем инж. Недко Кулевски подписа в МРРБ споразумения по 4 от проектите в инвестиционната програма на общината, които са на обща стойност 4 117 939,12 лв.

Обектите са както следва:

  1. Паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк - „Лесопарка“ на гр. Рудозем - изграждане на подходи към парка за МПС, велосипеди и пешеходни туристи; паркинг/и; алейна мрежа; енергоспестяващо осветление; зони за отдих, атракциони и др.

  2. "Реконструкция на улична мрежа на с. Елховец, общ. Рудозем"- подобект ул. „Байкушевска“

  3. Парково пространство в УПИ IX, кв. 39, гр. Рудозем – проект за създаване на паркинг и парково пространство в кв. Оскрушево до Спортна зала - Рудозем.

  4. Реконструкция на улица от ПТ 42 с. Равнината

Предстои подписването на споразумения и за още 4 обекта на обща стойност 5 882 060,88 лв., а именно:

1.Изграждане на вътрешна водопроводната мрежа на с. Чепинци – лот 10

  1. Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /ІІІ 8681/” от к. 8+300 до км. 12+100

  2. Благоустрояване на централна градска част град Рудозем, лот 1, зона 5

  3. Изграждане на пешеходна алея в с. Оглед от км.0+000 до км. 0+143,86"

Изпълнението на дейностите по обектите се очаква да започнат в началото на строителния сезон!

Вирни се горе