С фотодокументална изложба бе отбелязана 110-годишнината на Държавно горско стопанство-Смолян

С фотодокументална изложба бе отбелязана 110-годишнината на Държавно горско стопанство-Смолян

С откриването на фотодокументална изложба във фоайето на РДТ „Николай Хайтов“, вчера бе отбелязана официално 110-годишнината на ДГС-Смолян. Изложбата представя историята на горското стопанство, разказана през фотообектива и е подготвена съвместно с Държавен архив-Смолян. В нея са представени снимки и документи от различните години на съществуването на ДГС-Смолян, като заповедта за неговото създаване, част от ръководителите, първата издадена заповед, сградата, в която се е помещавало горското стопанство първоначално и други. Официални гости на проявата бяха заместник-министърът на МЗХ Георги Тошев, инж. Димитър Баталов-главен секретар на Изпълнителна агенция по горите, областният управител на област Смолян Захари Сираков, вр.и.д. кмет на Община Смолян инж. Мариана Цекова, директорът на ЮЦДП инж. Здравко Бакалов, Николина Чолакова-председател на УС на ЮЦДП, директори на държавни институции . Присъстваха още директори на горски и ловни стопанства в обхвата на ЮЦДП-Смолян, настоящи и бивши служители на ДГС-Смолян и др.

Историята на ДГС-Смолян бе представена от директорът инж. Петко Марински. „Това е 110-годишна история, изпълнена със съдържание, с грижа за родопската гора и обогатяването на нейните ресурси, за запазване на професионалния ни дух и единството, с което трябва да се гордеем и днес. Тази неизчерпаема любов към гората се предава от местните лесовъди-ветерани към младото поколение. Нека този ден ни напомня и през следващото десетилетие колко е важно е да сме разумни, солидарни и човечни помежду си, за да преодоляваме заедно и в разбирателство трудностите, които срещаме по общия ни професионален път, в името на българското горско богатство“, каза инж. Марински. Той изказа благодарност на институциите, с които работи ДГС-Смолян, за добрата координация. Подчерта и подкрепата, която среща от ръководството на Южноцентрално държавно предприятие, в чийто териториален обхват е ДГС-Смолян. Инж. Марински благодари и на всички бивши и настоящи служители на ДГС-Смолян за професионализма им, допринесъл за утвърждаването на непреходните традиции в сектора, като им пожела здраве и благополучие. Приветствие от името на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев поднесе заместник-министърът на МЗХ Георги Тошев. Той приветства лесовъдите като почерта, че в контекста на европейското членство на страната ни и екологичните, икономически и социални предизвикателства на 21 век, значимостта на задачите пред лесовъдската колегия е голяма. Един от приоритетите в работата на МЗХ е да управлява функционално горския сектор, с цел ефективно стопанисване на горите. Заместник-министърът изрази благодарност към поколенията лесовъди и горски работници от ДГС Смолян, които със своя труд са допринесли за опазването на един от изворите на живота-гората.

Приветствие от името на Изпълнителна агенция по горите отправи инж. Димитър Баталов-главен секретар на Изпълнителна агенция по горите. „Това са 11 десетилетия труд, в които ръководители и служители са градили и утвърждавали авторитета на стопанството, като отговорно и всеотдайно са изпълнявали целите и задачите за доброто управление и стопанисване на горските територии в Смолянски регион“, каза инж. Баталов и изказа благодарност към лесовъдската колегия за това, което е създадено и се създава, за усилията да бъде съхранено. По повод годишнината той удостои ДГС-Смолян с плакет на Изпълнителната агенция по горите. Служителите на ДГС Смолян бяха поздравени от областния управител на Смолян Захари Сираков и от инж. Мариана Цекова, вр.и.д. кмет на Община Смолян. „Усърдието и желанието, което влагате в работата си, са показателни, че това за вас не е само професионален ангажимент, но и лична кауза! Пожелавам Ви много сили и воля, с които столетия напред да изпълнявате благородната си мисия“, каза областният управител. В приветствието си до служителите на ДГС-Смолян, директорът на Южноцентрално държавно предприятие-Смолян инж. Здравко Бакалов подчерта, че лесовъдите от Смолян са едни от най-добрите в България. „Постигнатото за тези години е плод на голяма отговорност, всеотдайност и ежедневни грижи от страна на работещите в горското стопанство. Убеден съм, че опазването, стопанисването и възобновяването на гората, е в сигурните ръце на съвременните лесовъди и горски служители. С техните знания и опит ще успеем да съхраним нашето най-голямо богатство-българската гора!“, каза инж. Бакалов и връчи на директора на ДГС-Смолян ключовете на нов високопроходим автомобил, за нуждите на държавното горско стопанство.

Инж. Сашка Иванова поздрави присъстващите от името на Съюза на лесовъдите в България по повод годишнината. „ Вие имате привилегията да сте наследници на изтъкнати представители на лесовъдската колегия в региона, която вече е със 110-годишни традиции за високо качество горското и ловното стопанство, достигнали до най-висока степен на квалификация и отдали много сили, енергия и професионализъм, а някои от тях-и живота си за опазването и правилното стопанисване и ползване на горите на територията на ДГС Смолян“, се казва в поздравителния адрес от председателят на СЛБ проф. д-р Иван Палигоров. Приветствие отправи и инж. Костадин Манджуков-председател на УС на СЛР-ЛРД „Сокол“-Смолян.

„През последните години природата все повече ни поставя пред трудни изпитания, това вероятно ще продължи и занапред. Желаем ви изключителна сила в преодоляването на всички предстоящи трудности и мъдрост при вземане на професионалните решения. Ние, ловците от Ловно рибарско дружество „Сокол“-гр. Смолян, ще продължим да ви подкрепяме чрез старателно изпълнение на задълженията, залегнали в ловно устройствените проекти, непосредствено свързани с опазване и стопанисване на дивеча в българската гора“, каза в инж. Манджуков и пожела на целия колектив здраве, лични и професионални успехи.

Поздравителни адреси по повод 110-годишнината на Държавно горско стопанство Смолян бяха получени още от РД „Гранична полиция“-Смолян, ДГС Смилян, Отдел „Държавен архив“-Смолян.

Като част от инициативите за отбелязване на годишнината, през миналата седмица служители на ДГС-Смолян проведоха часове по горска педагогика с деца от детска градина „Слънце“ и ученици от Седмо СОУ „Отец Паисий“ - Смолян. Малчуганите се запознаха с професията на лесовъда и под формата на забавни игри получиха много знания за дървесните видове, за горските обитатели, научиха как трябва да опазваме видовото разнообразие в природата.

Изложбата „110 години ДГС Смолян“ ще може да бъде разгледана от смолянчани до 7 ноември.

Държавно горско стопанство Смолян е създадено на 29.10.1913год. и носи наименованието си от гр. Смолян, където е седалището на неговото административно управление. Общата площ на ДГС „Смолян“ е 28368.3 ха, от която 27220.9 ха дървопроизводителна и 1147.4 ха - недървопроизводителна. Собствеността върху горските територии принадлежи на държавата, общината, физически и юридически лица, като делът на държавната собственост е 59.8%. Горите в района на стопанството имат значение за икономиката на общината и областта, преди всичко като източник на строителна дървесина, целулоза, дърва за нуждите на промишлените предприятия, държавни и частни фирми и за местното население. Територията на ДГС-Смолян попада в границите на община Смолян.

gorsko

arh

Вирни се горе