С ден на отворените врати Физико-технологичният факултет към ПУ стартира кандидатстудентска кампания 2024г.

С ден на отворените врати Физико-технологичният факултет към ПУ стартира кандидатстудентска кампания 2024г.

На 19.03.2024 година във Физико-технологичния факултет към ПУ „Паисий Хилендарски” при засилен интерес се проведе Ден на отворените врати. Преподаватели на Факултета посрещнаха в сградата на база Смолян ученици от средните училища в град Смолян: ПГТТ „Христо Ботев“, ППМГ „Васил Левски“, СПГТС "Никола Й. Вапцаров" и от ПГ „Васил Димитров“, гр. Мадан.

На младите хора бяха демонстрирани процесите от проектирането на детайли с помощта на CAD/CAM програмни продукти до изработването на готово изделие с машина с цифрово програмно управление. Бяха демонстрирани експериментална уредба за изпитване на защитен прекъсвач за остатъчен ток и други стендове от лабораториите по Електрически апарати и машини. Посетителите разгледаха лабораторията по фотоволтаични системи. Наблюдаваха изработката на детайли с 3D принтер, начини и методи за 3D сканиране. Изключителен интерес предизвика тестването на очила с виртуална и разширена реалност. Учениците наблюдаваха още задвижване на двигател с вътрешно горене и изследване на характеристиките му с осцилоскоп и др.

Завършващите ученици получиха полезна информация за специалностите, по които Факултетът обявява прием за академичната 2024/2025 година. Тази година Факултетът обявява прием по две нови специалности: за база Смолян „Компютърно индустриално инженерство и дизайн” и „Технологии в медицината“ за база Пловдив. Физико-технологичният факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява прием и по утвърдени, наложили се като необходими през годините, специалности като „Компютърно и информационно инженерство”, „Хардуерни и софтуерни системи”, „Телекомуникационно инженерство”.

. Зрелостниците се запознаха с възможностите за прием и важни срокове.

Подробна кандидатстудентска информация може да се намери на специализирания сайт на Физико-технологичния факултет http://pu-ftf.eu/, на сайта https://uni-plovdiv.bg и в кандидатстуденския справочник на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Вирни се горе