С 902 млн. лв. подпомагат земеделието през 2022 г.

С 902 млн. лв. подпомагат земеделието през 2022 г.

През 2022 г. сектор “Земеделие” ще бъде подкрепен с държавни помощи и директни плащания в размер на близо 902 млн. лв. Ръководство на Министерство на земеделието оценяваме тежкото състояние, в което се намира сектора, не само заради последствията от Ковид кризата, така и заради войната в Украйна. Всичко, което е свършено от екипа на министерството до момента, е било в интерес и в отговор на искания поставени от бранша. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов на пресконференция, в която участваха зам.-министрите Иван Христанов и Стефан Бурджев, както и представителите на сектор “Животновъдство”.

За животновъдството са предвидени 4,6 млн. лв. за инвестиционни помощи, 28 млн. лв. – за управление на риска и кризите, насочени към противодействие и компенсиране на щети при природни бедствия или неблагоприятни метеорологични условия, както и при болести по животните, а 7,5 млн. лв. – за поддържане на високо ниво на развъдната дейност. Предвидени са и помощи, за дейности, свързани с повишаване на качеството на храните и суровините от животински произход чрез отделяне на особено внимание на хуманно отношение към животните, като 44 млн. лв. се отделят за свиневъдството и 35 млн. лв. – за птицевъдството.

26 млн. лв. се отпускат по линия на помощта de minimis за едри и дребни преживни животни, риби, кланици и 700 хил. лв. за участия в изложения.

79 млн. лв. извънредна помощ се осигурява за ликвидност на животновъди в условията на пандемията от COVID-19, съгласно извънредното временно законодателство.

Общата стойност на помощите за сектор “Животновъдство”, предоставяни от Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ), е 224,8 млн. лв.

През настоящата година животновъдите са получили остатъка от плащанията за Кампания 2021 за обвързаното с производството подпомагане и преходната национална помощ в размер над 22 млн. лв.

В сектор “Растениевъдство” инвестиционната помощ е 10 млн. лв., които могат да се влагат в материални активи за производство на растениевъдна земеделска продукция. Предвидени са 16,56 млн. лв. за управление на риска и кризите, насочени към противодействие и компенсиране на щети при природни бедствия или неблагоприятни метеорологични условия, както и при болести по растенията.

Подпомагане от 1,3 млн. лв. ще бъде осигурено за дейности, свързани с гарантиране на използването на качествен посевен материал в растениевъдството и оптимизиране процеса по производство на качествени селскостопански продукти. Помощите по de minimis са 9,3 млн. лв., а други 300 хил. лв. се отпускат за участия в изложения.

Предвидена е и извънредна подкрепа с 64,5 млн. лв. за осигуряване на ликвидност на земеделски стопани животновъди в условията на пандемията от COVID-19, съгласно извънредното временно законодателство. Близо 102 млн. лв. е общо подпомагането за сектор “Растениевъдство”, предоставяни от ДФЗ.

“В петък получихме официална нотификация за Ковид помощта”, съобщи още министърът. Той уточни, че бюджетът й е 143,5 млн. лв., който днес е дискутиран с представители на секторите растениевъдство и животновъдство. “Утре има заседание на УС на ДФЗ и след това ще започне кандидатстването. Нашата цел е да стартира бързото изплащане на тези средства, защото земеделците се нуждаят от тази помощ”, подчерта Иванов.

Земеделският министър информира, че земеделското ведомство е подкрепило предложението на ЕК за извънредна подкрепа за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор в условията на криза в размер на 500 млн. евро за всички държави-членки. “От тях България ще получи 10,6 млн. евро с възможност за допълнителни 200% над тази сума осигурени от националния бюджет”, уточни той.

“В изрична декларация България, заедно с още 12 държави-членки, поиска от ЕК спешно да предложи изключителна временна мярка за подкрепа със средства от ЕЗФРСР в отговор на настоящата криза”, заяви Иванов. По думите му мярката би могла да следва логиката и механизма на извънредната мярка за развитие на селските райони COVID-19, приета през юни 2020 г.

Вирни се горе