С 80 млн. лева осигуряват безплатни учебници за учениците

С 80 млн. лева осигуряват безплатни учебници за учениците

Кабинетът одобри 79 131 905 лв. за осигуряване на безплатни учебници и учебни комплекти по общообразователните учебни предмети.

Те ще бъдат за всички ученици от VIII до XII клас. Децата ще получават безвъзмездно и достъп до електронно четимите учебници.

Освен това ще бъдат осигурени и средства за учебници, учебни комплекти и за достъп до електронно четими учебници по учебните предмети майчин език, религия и хореография за всички ученици от I до XII клас, които изучават тези учебни предмети.

Безплатните учебници влизат в сила от учебната 2024/2025 г.

Това ще се случи от учебната 2024/2025 година. Досега се осигуряваха безплатно познавателни книжки за децата от I до IV възрастова група и учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници по общообразователните учебни предмети за учениците от I до VII клас.

Целта е по този начин да се даде равен достъп до образование на всички ученици и да се гарантира достъпът им до качествено училищно образование.

Всички учебници стават достъпни безплатно в "Дигиталната раница" догодина.

Вирни се горе