С 50% увеличават еднократните помощи за раждане на дете

С 50% увеличават еднократните помощи за раждане на дете

С 50% се увеличават еднократните помощи за раждане на дете. Това съобщава Министерството на труда и социалната политика.

Промяната е в сила от началото на годината. Помощта се изплаща без доходен критерий за всяко родено живо дете, което не е настанено за отглеждане извън семейството.

За първо дете сумата е 375 лв., за второ - 900 лв., за трето - 450 лв. За четвърто и всяко следващо дете пък сумата е 300 лв.

Заявление се подава до три години от раждането, като независимо кога е подадено заявлението, помощта се изплаща в размера, определен за годината на раждане на детето.

С 200 лв. пък се увеличава доходът за месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование. Семействата със среден месечен доход на човек до 710 лв. могат да получат 50 лв. за едно дете; 110 лв. за две деца; 165 лв. за три деца и 175 лв. за четири деца. За всяко следващо дете в семейството помощта расте с 20 лв. Семейства със среден месечен доход на човек от 710.01 лв. до 810 лв. имат право на 80% от помощта.

Социалното министерство очаква подкрепа да получават средномесечно 422 000 деца.

По-висок става и доходът за еднократна помощ при бременност и за месечни помощи за отглеждане на дете дo 1 г. Семейства със среден месечен доход на човек до 810 лв. могат да получат 225 лв. еднократна помощ при бременност и 200 лв. месечни помощи за отглеждане на дете до 1 г. Тя се отпуска на бременни и майки без право на обезщетение за бременност и раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване.

От началото на 2024 г. се увеличават и месечните помощи за деца с трайни увреждания, както и тези за деца с трайни увреждания, настанени в професионални приемни семейства.

При приемането на държавния бюджет за 2024 г. депутатите гласуваха размерът на еднократната помощ за ученици в VIII клас за предстоящата учебна година да е 300 лв. Същата сума ще получават и децата от I до IV клас.

Вирни се горе