С 20% ще се намали цената на дървата за огрев за населението

С 20% ще се намали цената на дървата за огрев за населението

С 20% ще се намали цената на дървата за огрев за населението чрез директни продажби, извършвани от Държавните горски и ловни стопанства

Във връзка с предстоящата кампания по снабдяване на населението с дърва за огрев за отоплителен сезон 2024/2025 г. , министърът на земеделието и храните Кирил Вътев даде указания да бъдат намалени с 20% цените на дървата за огрев чрез директни продажби извършвани от Държавните горски и ловни стопанства спрямо цените от предходната година.

С мярката се цели облекчаване на разходите на населението през новия отоплителен сезон.

Вирни се горе