С 18 % е намалял броят на ПТП през 2019, спрямо предходната година

С 18 % е намалял броят на ПТП през 2019, спрямо предходната година

Това сочат статистическите данни. Най-много са произшествията през септември и през август, най-малко през април.

През 2019 г. в област Смолян са регистрирани 325 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали. Спрямо предходната година броят им намалява с 18.5%. ПТП с пострадали са 75, вследствие на тях леко ранени са 87 души, тежко ранени – 19, а 4 лица са загинали. В сравнение с 2018 г. броят на ПТП с пострадали намалява с 13.8%, леко ранените – с 3.3%, а тежко ранените лица – с 20.8%. Броят на загиналите намалява с 20.0%. По брой на тежките катастрофи (с пострадали) област Смолян заема 25-то място в страната, като по-голяма част от пътнотранспортните произшествия през 2019 г. са регистрирани извън границите на населените места. От общо пострадалите участници в движението най-много са водачите на моторни превозни средства – 51 или 48.1%. Пострадалите пътници и пешеходци са с относителни дялове съответно 36.8 и 14.2%. Има и един ранен работник на пътя. В сравнение с предходната година, през 2019 г. намалява броя на ранените деца и младежи до 17 навършени години – 17 лица. През 2019 г. най-много ПТП с пострадали са регистрирани през месеците септември – 13 и август – 8 ПТП. Броят на ранените е най-голям през месец септември – 16, март – 15 и август – 14, а най-малък през месец април – четирима ранени.

Вирни се горе