С 12,6 млн. лв подобряват социалната инфраструктура

С 12,6 млн. лв подобряват социалната инфраструктура

51 проектни предложения за подобряване на обществената среда и социална инфраструктура са одобрени за финансиране през 2022 г. по Проект “Красива България” на Министерство на труда и социалната политика. С реализирането им ще се обновят и ремонтират 9 училища, 6 детски градини, 2 детски ясли, 14 административни сгради, 3 болници, поликлиники и здравен център, 4 сгради на социални услуги, спортни обекти, културни домове и читалища.

Общата стойност на одобрените проекти е 12,6 млн. лв., от тях 5 млн. лв. са осигурени по Проект “Красива България”. Останалата част е съфинансиране от бенефициентите.

Очаква се при изпълнението на одобрените проектни предложения да бъдат наети най-малко 625 човека, от които най-малко 235 са регистрирани в бюрата по труда безработни. В рамките на Проект “Красива България” ще бъдат проведени и 18 квалификационни курса, които ще спомогнат за обучението и за успешната реализация на пазара на труда на над 200 безработни.

Вирни се горе