РЗИ – Смолян подкрепи инициативата на ПГТТ по повод Деня на Земята

РЗИ – Смолян подкрепи инициативата на ПГТТ по повод Деня на Земята

Ученици от ПГТТ – Смолян преминаха на 14.04.2014г. през областния град с личните си велосипеди. Основната цел на инициативата под надслов:” „Поне за ден през април без автомобил” е да накара гражданите поне за ден да направят нещо в полза на опазването на околната среда като не замърсяват въздуха с вредни автомобилни газове. РЗИ – Смолян подкрепи идеята като разпространи над 200 флайера, насърчаващи хората към повече движение и брошури „Автомобилът – приятел… и враг”, съобщиха от здравната инспекция. Според програмата за развитие на ООН, въздухът в България е най-мръсният в Европа. В световен мащаб страната ни е на трето място по смъртност, причинена от замърсената атмосфера. Над 30 % от хората в градовете дишат въздух, в който съдържанието на озон надвишава нормалните му стойности, а 38 % от вредните му емисии идват от автомобилите.

Автотранспортът е един от основните източници на замърсяване на въздуха с прах, което е причина за по-честото възникване на остри респираторни инфекции (ринити, фарингити, бронхити ), заболявания на очите (конюнктивити и кератити ), за усложнения и по-тежкото протичане на хроничните болести на дихателната система и на сърдечно-съдовите заболявания. Серният диоксид попада във въздуха като остатък от изгарянето на горива с високо сярно съдържание (дизелово гориво, мазут) и има дразнещ ефект върху лигавицата на дихателната система. Най-чувствителни към серния диоксид са децата, болните от бронхиална астма, от хронични сърдечно-съдови заболявания и белодробни заболявания. Въглеродният оксид е отпаден газ, който се получава от непълното изгаряне на горивата в автомобилите. При вдишване, блокира преноса на кислорода до мозъка, сърцето и други важни органи. Особено чувствителни към този газ са бременните жени, новородените и болните от анемия.

При непълното изгаряне на горивата, във въздуха се отделят още въглеводороди и други токсични замърсители ( летливи органични съединения). Специалисти са установили, че при вдишването на замърсения въздух от автотранспорта в големия град, човек поема 3-4 пъти повече 3,4-бензпирен, отколкото при изпушването на 40 цигари дневно. Смъртността от рак на белия дроб е близо 9 пъти по-висока при живеещи в близост до автомагистрали, в сравнение с тази на жителите в отдалечен от магистрали район.

За да дишаме чист въздух:

Ходете пеша или използвайте велосипеди Вместо личния си автомобил ползвайте обществения транспорт Ползвайте висококачествени масла и горива Поддържайте автомобила си в техническа изправност

Вирни се горе