РЗИ: Използвайте водата от чешмата само за битови нужди, ако е мътна, пийте минерална

РЗИ: Използвайте водата от чешмата само за битови нужди, ако е мътна, пийте минерална

Обилните валежи през последните дни биха могли да доведат до моментно замътняване на питейната вода. В такива случаи е препоръчително водата, подавана от ВиК, да се използва временно само за битови нужди, за пиене да се ползва минерална вода, а при невъзможност – подаваната в мрежата вода да бъде преварявана преди консумация. Това препоръчаха от Регионалната здравна инспекция в Смолян. РЗИ извършва постоянен мониторинг на водата, предназначена за питейно – битови нужди по физикохимични и микробиологични показатели и при констатиране на отклонение от нормите, инспекцията разпорежда засилено хлориране с цел обеззаразяване на водата и предотвратяване на риска за здравето на хората.

Вирни се горе