Рудник "Димов дол" в Рудозем се "потопява"

Рудник "Димов дол" в Рудозем се "потопява"

Рудник “Димов дол” в Рудозем вече е в процес на ликвидация, съобщиха от “Рудметал”. Мината започва да се “потопява”, както в миньорските среди се нарича процесът на естествено наводняване на рудничните подземия след спиране на помпите и водоотлива. Минното дружество съкрати през последните месеци близо 200 миньори и работници в предприятието. Кризата около пандемията и срива на цените на цветните метали имаха катализиращ ефект за стигане до закриване на рудника, коментира Митко Младенов, изпълнителен директор на “Рудметал”. През последните години рудникът в Рудозем стана неефективен, тъй като се увеличиха производствените разходи за добив на все по-голяма дълбочина, уточнява Младенов. Сривът на цените на оловото и цинка с около 20-30 процента по време на пандемията е ускорил решението за ликвидация на рудника. Дружеството прекратява дейност 11 години преди края на концесионния договор за мината. Затворена е засега и флотационната фабрика на дружеството, оборудвана с най-съвременна технологии. Собствениците на предприятието планират да възобновят дейността на фабриката вероятно от следващата година, преработвайки руда от съседни страни като Турция. Съкратените миньори и работници се очаква да намерят работа в други рудодобивни компании в региона, както и в областта на строителството. Процесът на пълно заливане на рудничните подземия с вода ще отнеме около една година, прогнозират от “Рудметал”.

Вирни се горе