РС на НТС Смолян, организира обучения по долекарска помощ при пожари, бедствия, аварии и катастрофи

РС на НТС Смолян, организира обучения по долекарска помощ при пожари, бедствия, аварии и катастрофи

РС на НТС Смолян, организира обучения по долекарска помощ (включително оказване помощ на бебета и малки деца) и реакции при пожари, бедствия, аварии и катастрофи, разделени на модули. Обученията са подходящи за родители и лица над 16 годишна възраст.

Модул 1: Реакции при спиране на сърце и дихателна дейност; кръвотечения; травми и счупвания; автравматични състояния – (инфаркт, инсулт, хипо и хипергликемия, хипотермия, слънчев и топлинен удар); изгаряния и измръзвания; алергична реакция и алергичен шок.

Лектор: д-р Димитрова

Модул 2: Основни правила за действие при ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ; СВЛАЧИЩА; ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ; СМЕРЧ И СИЛНИ ВЕТРОВЕ; ПОВИШЕНА РАДИОКАТИВНОСТ; ПОЖАРИ (включително практическо упражнение с пожарогасител); НАВОДНЕНИЯ.

Лектор: Благой Янковски

Обученията са с изцяло практическа насоченост. Лекторите са експерти в съответната област. Продължителност на всеки модул – 5 учебни часа. Място на провеждане – НТС Смолян, бул. България № 66, ет. 3.

Обучението по модул 1 се провежда в два последователни вторника от месеца от 17:30ч. до 20:00ч.

Обучението по модул 2 се провежда в ден събота – от 09:00ч. до 13:00ч.

Конкретни дати ще бъдат обявени допълнително.

Цени: по 30,00 лв. на участник за всеки модул или 50,00 лв. при записване за двата модула.

При група от 10 и повече участника – индивидуално договаряне и издаване на фактура.

За повече информация и записване: е-mail: nts.smolyan2021@gmail.com, тел. 0887982912.

Вирни се горе