„Родопа – планината на Орфей”

„Родопа – планината на Орфей”

Регионална библиотека предизвика интереса на ученици от начален етап от ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Момчиловци с темата „Родопа – планината на Орфей”. Освен за географска характеристика, природни забележителности, биоразнообразие и животински свят в нашата планина, децата чуха легендата за произхода на името Родопи. С интерес изгледаха анимираната легенда за певеца Орфей и триглавата змия. Не бе пропуснат основния урок по „Библиотечно-библиографски знания”.

Научиха „Правила на поведение” при среща с диви животни, като се обърна внимание върху зачестилите напоследък срещи с родопската кафява мечка.

Вирни се горе