Роди се първото бебе за тази година с помощта на Общинския фонд „Инвитро“

Роди се първото бебе за тази година с помощта на Общинския фонд „Инвитро“

Роди се първото бебе за тази година с помощта на Общинския фонд „Инвитро“, който подпомага финансово двойки с репродуктивни проблеми от общината, съобщи кметът Николай Мелемов. Семейството е от Смолян.

Много съм щастлив, като научих тази прекрасна новина. Считам, че община Смолян в изпълнение на политиката си в сферата на социалните дейности и здравеопазването, провежда устойчива процедура за финансово подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми и осигурява подкрепа за изследване и лечение, посочи кметът.

Постоянната комисия Инвитро в община Смолян за периода 2015г.-2022 г. е заседавала 11 пъти и е подпомогнала 24 двойки с репродуктивни проблеми на стойност 33 500 лв.

Всички постъпили заявления от кандидат двойки с репродуктивни проблеми са разглеждани от Постоянната комисия и са вземани решения съгласно условията.

Припомняме, че след предложение на кмета Мелемов, Общинският съвет в Смолян единодушно гласува в края на месец ноември 2014 г. създаването на този фонд. Местният парламент прие и Правилник за дейността му. В чл.5 от този правилник са упоменати необходимите документи за кандидатстване. Сформираната от община Смолян Комисия, заседава в едномесечен срок след изтичане срока за прием на документите. Първата дата до която трябва да бъдат подадени документите е 30 април т.г, втората е 31 август, а третата 30 ноември т.г.

Подробностите и необходимите приложения за кандидатстване са публикувани на сайта на община Смолян: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1127

Община Смолян призовава хората, които искат да се възползват от този фонд да подготвят документацията и да кандидатстват.

Вирни се горе