РИОСВ – Смолян започва изпълнението на младежки инициативи за по-добра околна среда

РИОСВ – Смолян започва изпълнението на  младежки инициативи за по-добра околна среда

РИОСВ – Смолян в партньорство с шест неправителствени организации започва изпълнението на младежки инициативи, част от програмата на Министерството на околната среда и водите – „Политики за младежта в сферата на околната среда“ („Младежи за околната среда“).

Дейностите, включени в изготвения от инспекцията регионален план, бяха предложени от граждански организации, читалища и младежки мрежи и ще бъдат изпълнявани с подкрепата на РИОСВ – Смолян до края на ноември тази година.

Предстоящите инициативи ще се реализират на територията на общините #Смолян, #Рудозем, #Мадан, #Девин и #Чепеларе и включват дейности като: намаляване на отпадъците, запознаването на младежите с инвазивните видове, възможностите за алтернативен туризъм в Родопите, методите за създаване на био градини, опознаването и опазването на защитените видове в региона и други.

Вирни се горе